Ramana Maharshi

 

Ramana Maharshi

“A te cunoaște pe tine însuți înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu. Iar a căuta pe Dumnezeu aflat în afară părăsind pe Dumnezeu aflat în interiorul inimii, este ca și cum aruncând o perlă veritabilă ai căuta apoi o mărgea fără preț.“ Ramana Maharshi Cunoaștere de Sine

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

Narasimha Swami: Cine sunt eu? cum să descopăr?
Ramana Maharshi: Pe scurt, "eul" este învăluit în cele cinci koshas sau învelișuri subtile. Ceea ce rămâne după ce s-a îndepărtat tot ceea ce nu este "eu", este Sinele, starea de Sat-Chit-Ananda.
Narasimha Swami: Cum se poate ajunge la cunoașterea sau realizarea Sinelui?
Ramana Maharshi: Nu trebuie decât să se depășească domeniul relativității. O ființă separată iși închipuie că ea cunoaște ceva distinct de ea însăși (non-eul). Altfel spus, subiectul este conștient relativ la obiect. Subiectul, spectatorul, este drik. Obiectul, spectacolul, este drishya. Între acești doi factori trebuie să existe o legătură fundamentala constituită din "eu". Acest eu este de aceeași natura cu inteligența (chit). Obiectul neînsuflețit (achit) nu este decât negarea lui chit. În consecință, legătură subiacenta dintre subiect și obiect este de aceeași natură cu subiectul, dar diferită de obiect. Căutându-l pe drik până când drishya dispare complet, se va constata că drik devine din ce în ce mai subtil până când dispare la rândul sau pentru a nu mai lăsa decât pe singurul drik absolut. Această metodă de eliminare progresivă este numită drishya vilaya (dispariția lumii obiective).
Narasimha Swami: De ce obiectele (drishya) trebuie să fie eliminate? Adevărul nu poate fi realizat lăsând obiectele așa cum sunt?
Ramana Maharshi: Nu. Eliminarea obiectelor (drishya) semnifică eliminarea identităților separate ale subiectului și obiectului. Obiectul este real. Orice drishya, înțelegându-se prin această chiar și eul, constituie obiectul. Când se elimină irealul, realitatea subzistă. Când o funie este luată din greșeala drept șarpe, e suficient să se distrugă falsa percepție pentru ca adevărul să fie evident. Fără eliminarea percepțiilor false, adevărul nu apare.
Narasimha Swami: Dar când și cum poate să aibă loc dispariția lumii obiective (drishya-vilaya)?
Ramana Maharshi: Ea se întâmplă atunci când subiectul relativ, adică mentalul, este complet eliminat. Mentalul este cel care creează subiectul și obiectul, el este cauza erorii dualiste. El este cel care provoacă falsa noțiune de eu limitat și toată suferința ce decurge de aici.

“Opriţi-vă gândurile, care sunt inamicii voştri iar mintea va rămâne ca şi fiinţa voastră autentică, Sinele: nemuritoare.” Ramana Maharshi

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

“Întoarce-ți viziunea în interior și întreaga lume se va umple de spiritul suprem.“ Ramana Maharshi

“Este fals să discuţi despre realizare. Ce se află acolo pentru a fi realizat? Existenţa reală este ceea ce este, întotdeauna. Cum să o realizezi? Noi am realizat numai ceea ce este ireal; trebuie să renunţăm la această atitudine. Noi nu creăm nimic nou şi nici nu dobândim ceva ce nu am avut înainte. Ilustrarea ce este oferită în cărţi este următoarea: săpăm o fântână şi creăm un puţ imens. Spaţiul din puţ sau fântâna nu a fost creat de noi; noi doar am îndepărtat pământul ce umplea acel spaţiu. Spaţiul a fost acolo înainte şi de asemenea se află şi acum acolo. În mod similar, trebuie ca pur şi simplu să îndepărtăm impresiile ireale pe care le avem despre existenţă, şi astfel, Sinele va străluci el însuşi.” Ramana Maharshi

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

Evans-Wentz: În ce măsura cunoștintele dobândite din cărți sunt favorabile realizării?
Ramana Maharshi:Ele ajută numai pentru orientarea spiritului către chestiunile spirituale.
Evans-Wentz: Care este limita ajutorului fumizat numai de către intelect?
Ramana Maharshi: El este un ajutor până în momentul în care intelectul se pierde în eu și eul se pierde în Sine.

"Siddhis implică puteri mai înalte pe care oamenii nu le dețin în mod obișnuit. Un om obișnuit are puteriare limitate și se simte deja nenorocit. El caută să amplifice puterile sale în scopul de a fi fericit. Va ajunge el cu adevărat la aceasta? Cine înțelege că oamenii cu facultăți de percepție limitate sunt deja nenorociți, poate concluziona că nenorocirile se vor agrava proporțional cu amplificarea acestora. Puterile oculte nu vor aduce niciodată fericirea. Dimpotrivă, ele îl fac cu atât mai nenorocit. Pe de altă parte, la ce servesc aceste puteri? Așa-zisul ocultist (siddha) dorește să-i uimească pe ceilalți prin puterile sale astfel încât să dobândească aprecierea mulțimii. El caută aplauzele și dacă nu le primește este nenorocit. Trebuie neapărat ca alții să-l aprecieze. El poate chiar să întâlnească pe altcineva ale cărui puteri să fie superioare puterilor sale. El va încerca invidia și va încă și mai nefericit. Un mare ocultist poate oricând să se întâlnească cu un ocultist mai mare decât el, și așa mai departe până întâlnește pe acela care îi va volatiliza toate puterile oculte într-o fracțiune de secundă. Un astfel de personaj este cel mai înalt adept (siddha). De fapt, este Dumnezeu sau Sinele. Care este puterea veritabilă? Să fie oare creșterea bogătiilor, sau mai degrabă instalarea păcii? Cea mai înaltă perfecțiune constă în a face să domnească pacea." Ramana Maharshi Despre Pace

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara