Carl Gustav Jung

 

Carl Gustav Jung

“Cineva nu devine iluminat dacă îşi imaginează forme de lumină, ci devenind conştient de întuneric.” Despre Iluminare Carl Gustav Jung, Studii Alchimice

"Kundalini, în termenii psihologiei, este cea care ne inspiră aventurile esenţiale ale vieţii. Este căutarea care face viaţa suportabilă; este impulsul divin." C. G. Jung, Psihologia Kundalini Yoga

Experimentati trezirea energiei Kundalini la cursurile noastre gratuite

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Corpul este partea materială, fizică, a fiinţei însufleţite, care posedă impulsuri instinctive, animalice. Sufletul, din punct de vedere psihologic, este un fel de personalitate interioară, care posedă un complex delimitat de funcţii foarte clar determinate în cadrul psihismului şi care conţine totalitatea proceselor conştiente şi inconştiente. Spiritul este principiul creator universal, sursă de energie şi inteligenţă." C. G. Jung - Cele trei planuri care alcătuiesc fiinţa umană - corp, suflet şi spirit

"Iubirea este unul dintre cele mai puternice motoare ale activităţilor omeneşti. Ne-o reprezentăm ca fiind Divină, şi pe bună dreptate îi dăm acest nume, căci puterea absolută a psihismului a fost denumită, dintotdeauna, Dumnezeu." C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Din punctul de vedere al zeilor, această lume este mai puţin decât o joacă de copil, este o sămânţă în pământ, pură potenţialitate. Întreaga noastră lume a conştiinţei este doar o sămânţă pentru viitor. Dar atunci când reuşiţi trezirea lui Kundalini, astfel încât ea începe să iasă din pura ei potenţialitate, în mod necesar voi puneţi bazele unei lumi care este o lume a eternităţii, total diferită de lumea noastră." C. G. Jung

"De milenii, iniţiaţii propovăduiesc naşterea din spirit şi, în mod ciudat, omul uită tot mereu să înţeleagă procrearea divină. Asta nu dovedeşte o tărie deosebită a spiritului, iar consecinţele înţelegerii greşite se manifestă ca degenerare nevrotică, înveninare, îngustime şi pustiire. Uşor este de izgonit spiritul, dar din supă lipseşte sarea, "sarea pământului". Însă spiritul dovedeşte tot mereu tărie prin faptul că învăţătura esenţială a vechilor iniţieri este purtată mai departe din generaţie în generaţie. Tot mereu au existat şi oameni care au înţeles ce înseamnă că Dumnezeu este tatăl lor. Echilibrul dintre carne şi spirit rămâne rezervat acestei sfere." C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Emoția cea mai frumoasă și mai profundă pe care o putem încerca este sentimentul mistic. El este cel care însămânțează toată arta și știința adevărată. Cel căruia această emoție îi este străină, cel care se mai poate minuna și nu rămâne răpit de spaimă, acela este ca și mort. A ști că ceea ce este de nepătruns pentru noi, există cu adevărat, se manifestă astfel ca cea mai înaltă înțelepciune. Acest sentiment se află în centrul adevăratei religiozități." C. G. Jung, ”Amintiri, vise, reflecții”

"Cine vrea să capete un răspuns la problema răului, aşa cum se pune azi, are nevoie, aşadar, în primul rând de o cunoaştere temeinică de sine, adică o cunoaştere cât se poate de bună a totalităţii sale. Trebuie să ştie fără menajamente de cât bine şi de câte fapte ruşinoase este capabil şi să se ferească s-o ia pe una drept reală şi pe cealaltă drept iluzie. Ca posibilitate, ambele sunt adevărate şi el nu va scăpa total nici de una, nici de cealaltă, dacă - aşa cum ar trebui s-o facă de fapt de la sine - vrea să trăiască fără a se minţi şi fără a se amăgi pe sine."
C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Dorinţa de Realizare îl împinge în mod natural pe om să fie el însuşi. Având şansa de a fi el însuşi, individul ar putea creşte fără îndoială către forma sa proprie, dacă n-ar exista obstacolele şi inhibiţiile cunoscute, care să-l împiedice de la a deveni ceea ce este cu adevărat menit a fi. Dar cum omul nu a trăit decât relativ puţine milenii în stare de civilizaţie, în schimb a trăit multe sute de mii de ani în stare primitivă, modurile funcţionale arhaice sunt în el virtualmente extraordinar de vii şi uşor de activat." C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Numai descoperind alchimia am înţeles clar că inconştientul este un proces şi că raporturile eului cu inconştientul şi cu conţinuturile sale declanşează o evoluţie, mai precis o metamorfoză veritabilă a psihicului. Înainte de a fi descoperit alchimia am visat în mod repetat vise care tratau mereu aceeaşi temă: alături de casa mea mai era o altă, mai precis o aripă sau o construcţie adăugată care îmi era străină. De fiecare dată mă minunam în vis că nu cunosc această parte a casei, care se pare că fusese dintotdeauna acolo." C. G. Jung

"Cel mai mărunt dintre lucruri care are o semnificaţie valorează mai mult în viaţă decât cel mai mare dintre lucruri, lipsit de ea." C. G. Jung

"Puterile creative pot, la fel de uşor, să devină distructive. Rămâne doar la latitudinea personalităţii morale dacă acestea vor fi folosite pentru a face lucruri bune sau rele. Şi dacă ea lipseşte, niciun profesor nu o poate furniza, nici nu-i poate lua locul." C. G. Jung

"Marile probleme ale vieţii nu sunt niciodată definitiv rezolvate. Când ni se pare că sunt, suntem întotdeauna în pierdere. Căci se pare că rostul acestor probleme nu este să le rezolvăm, ci să lucrăm necontenit la rezolvarea lor. Numai aşa ne putem salva de la imbecilizare şi împietrire." C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Întotdeauna m-a impresionat faptul că există un număr surprinzător de indivizi care nu îşi folosesc niciodată minţile, dacă pot evita acest lucru, şi un număr similar de indivizi care îşi folosesc minţile, dar într-un fel uimitor de stupid." C. G. Jung

"Dacă vrem să schimbăm ceva la un copil, trebuie ca mai întâi să examinăm acel lucru şi să vedem dacă nu cumva e ceva pe care am putea mai bine să-l schimbăm în noi înşine.
Întâlnirea dintre două personalităţi este asemănătoare contactului dintre două substanţe chimice: dacă există vreo reacţie, ambele se transformă." C. G. Jung

"Viziunea îţi va deveni clară doar în momentul în care vei privi în inima ta... Cine priveşte în afară, visează. Cine priveşte înăuntru, se trezeşte." C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Crearea unui lucru nou nu se face cu ajutorul raţiunii, ci prin jocul instinctului, care acţionează dintr-o necesitate interioară. Mintea creativă se joacă cu obiectele pe care le iubeşte." C. G. Jung

"Unde stăpâneşte iubirea, nu există dorinţă de putere, iar unde predomină puterea, lipseşte iubirea. Una o umbreşte pe cealaltă." C. G. Jung

"Uneori, într-adevăr, discrepanţa dintre geniu şi calităţile lui umane este atât de mare, încât trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva ar fi fost mai bine să existe ceva mai puţin talent." C. G. Jung

"Dezvoltarea personalităţii este o asemenea fericire încât trebuie plătită scump... Ea înseamnă mai mult decât spaima de singurătate, ea înseamnă şi fidelitate faţă de propria sa lege.
Personalitatea, realizare totală a deplinătăţii fiinţei noastre, e un ideal de neatins. Dar faptul că e de neatins nu impietează asupra unui ideal, căci idealurile sunt doar călăuze şi niciodată ţeluri." C. G. Jung

"Nimic nu are o influenţă mai puternică din punct de vedere psihologic asupra mediului lor şi, în special, asupra copiilor lor decât viaţa netrăită a părinţilor."

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Talentele mari sunt cele mai iubite şi deseori cele mai periculoase fructe din arborele umanităţii. Atârnă pe ramurile cele mai fragile, care sunt rupte foarte uşor." C. G. Jung

"Numai acea parte a artei care există în procesul plăsmuirii artistice poate constitui obiectul psihologiei, nu însă şi aceea care reprezintă esenţa intrinsecă a artei. Această a doua parte, ca şi întrebarea ce reprezintă arta în sine, nu poate constitui niciodată obiectul unui mod de examinare psihologic, ci numai estetico-artistic." C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Acesta este secretul efectului artei. Procesul creator, atât cât suntem în stare să-l urmărim, constă în stimularea inconştientă a arhetipului şi în dezvoltarea şi amplificarea lui până la opera desăvârşită. Plăsmuirea imaginii primordiale este oarecum o transpunere în limbajul prezentului, prin care i s-a permis oricui să regăsească accesul la sursele cele mai profunde ale vieţii... în aceasta constă importanţa socială a artei: ea lucrează continuu la educarea spiritului epocii, căci ea aduce acele aspecte care îi lipseau cel mai mult acestuia." C. G. Jung

"Cel care se apără de nou, de străin, regresând spre trecut, este în aceeaşi condiţie neurotică ca şi cel ce se identifică cu noul, fugind de trecut. Singura deosebire este că unul se înstrăinează de trecut, iar celălalt - de viitor. Amândoi fac, în principiu, acelaşi lucru: îşi salvează îngustimea conştientului, în loc să lase conflictul contradicţiilor să izbucnească, sfărâmând totul, spre a-şi construi apoi o stare de conştientă de nivel mai înalt şi cu orizont mai larg." C. G. Jung

"Mandalele mele erau criptograme privitoare la starea sinelui care mi se prezenta mereu alta, zilnic. În ele am văzut sinele - adică, întreaga mea fiinţă - activând. Mai precis, la început abia întrezăream semnificaţia lor; dar mi se păreau în cel mai înalt grad importante şi le-am păstrat ca pe nişte perle preţioase. Aveam sentimentul clar că ele erau ceva central iar, cu timpul, am căpătat prin ele o concepţie vie despre sine. M-am gândit că sinele este ca o monadă care sunt eu - lumea mea. Mandala reprezintă această monadă, şi corespunde naturii microscopice a psihicului." C. G. Jung

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

Bibliografie:
Carl Gustav Jung (n. 26 iulie 1875, Keswil, cantonul Thurgau, Elveția – d. 6 iunie 1961, Küsnacht, Elveția) a fost medic, psiholog și psihiatru elvețian, fondatorul psihologiei analitice.
A făcut studii de medicină generală și psihiatrie la Basel, a fost profesor la Facultatea de Medicină din Zürich și medic-șef la clinica psihiatrică universitară Burgholzli. Este cu precădere interesat de psihoterapia clinică și, concomitent, de cercetarea experimentală și teoretică. Între 1907 și 1912 colaborează intens cu Freud, acesta având o influență decisivă asupra lui Jung. Este atras in special de cercetările acestuia legate de isterie și de vise. Ruptura cu Freud este marcată de apariția lucrării Wandlungen und Symbole der Libido (1912), în care Jung încearcă o lărgire a orizontului de interpretare freudian și o implicită critică a acestuia. Această ruptură îl va duce la elaborarea unui sistem propriu de interpretare psihanalitică, axat pe reintroducerea culturii ca dimensiune fundamentală a omului și pe un ansamblu de concepte noi, deduse din experiența clinică.

Carl Gustav Jung prezintă transformarea spirituală ca fiind ultima ţintă a dezvoltării sale psihologice şi spirituale intrinsece numită Realizarea-Sinelui sau integrare. Teoria lui Jung susţine că motorul fundamental ce animă drumul către Realizarea-Sinelui este o năzuinţă, o dorinţă inconştientă şi primordială în fiinţa umană. În sistemul lui Jung există o diferenţiere între Ego şi Sine. Sinele în viziunea lui Jung nu este doar sursa personalităţii, ci de asemenea este şi puterea care caută să fie revelată prin alegerile şi experienţele Ego-ului căruia Sinele i-a permis existenţa. În interiorul nostru, latent, există o dorinţa, o urgenţă a obţinerii Realizării-Sinelui, de baza pentru viaţa creativă a oricărei persoane. Ţelul este pur şi simplu acela de a aduce un sens vieţii. Individuaţia are ca şi ţel dezbrăcarea personalităţii de tot ce este fals şi lipsit de sens, este extincţia Ego-ului care este fals. Sinele ce a permis existenţa Ego-ului, caută realizarea sa conştientă în spaţiul Ego. În realitate este căutarea atingerii unei conştiinţe mai înalte. Realizarea Sinelui este răscumpărarea Sinelui şi eliberarea sa din existenţa inconştientă. Realizarea Sinelui are loc atunci când Sinele, găzduit în inconştient, erupe în conştiinţa limitată a Ego-ului. Pentru a dobândi aşa ceva, individul trebuie să învingă inconştientul colectiv şi are nevoie să fie eliberat de imensitatea de lucruri sub formă de gânduri din mintea sa. Adevăratul Sine original poate ieşi la iveală numai dacă Sinele nu mai este limitat prin nenumăratele lucruri ce ne condiţionează mintea sub formă de gânduri iar când aceasta se întâmplă, Adevăratul Sine devine punctul esenţial al Libertăţii, această trezire sau emancipare a lui fiind un factor indispensabil pentru Realizarea-Sinelui.

Evenimente în Bucureşti
Cultura Spiritului - Evenimente în țara