Luceafărul - Simbol al Luminii Divine

 

Luceafărul - Simbol al Luminii Divine

Venus
Planeta iubirii
O stea ne este mereu aproape
Oglindind lumina Soarelui
Ea călăuzește Spiritul Individual
Către uniunea cu Spiritul Universal

”Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.” Iisus Christos Apocalipsa lui Ioan 22.16

Când se naște un copil, primul lucru la care răspunde este Spiritul mamei sale. În acel moment, mintea lui, conditionările și ego-ul nu sunt dezvoltate. El este Spirit pur, iar acest Spirit pur găseste confort în Spiritul mamei sale, iar prin acest confort susținerea în noul mediu, străin lui. Acest răspuns nu este unul condiționat, ci este iubire adevărată, neconditionată, o bucurie veritabilă a fuziunii dintre două Spirite. Același lucru se petrece prin uniunea Spiritului individual cu cel Universal.

"Stella Matutina benedice nos"
"Luceafăr de dimineață binecuvântează-ne" (nume sacru al Fecioarei Maria, trad. limba latină)
Sf. M<img src=

Fecioara Maria este considerată "Cea mai puternică femeie din lume" de National Geografic. Fecioara Maria e cea care se roagă pentru fiecare. Ea a fost reprezentată de mulți artiști renumiți. Detaliu din „Fecioara cu pruncul“ de Sandro Botticelli, datată în jurul anilor 1480

1215 ng ro cover-romana_0.jpg

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

Descoperirea manuscriselor de la Nag Hammadi, din 1945, a fost considerată un eveniment de importanță excepțională, pentru că a făcut posibilă cunoașterea neintermediată și exhaustivă a căii și gândirii gnostice care, până la acea dată, erau înfățișate doar indirect și fragmentar prin scrierile ereziologilor creștini. Cercetarea interdisciplinară, clasificarea și traducerea acestor manuscrise a necesitat efortul și expertiza unor colective alcătuite din specialiști renumiți. Între cele 50 texte gnostice regăsim: Evanghelia Adevărului, Evanghelia după Filip, Evanghelia Egiptenilor, Evanghelia după Maria și Evanghelia după Toma.

"Evanghelia celui pe care l-au căutat a fost descoperită celui ce este desăvârșit prin harul Tatălui, taină ascunsă Iisus, Christosul, iluminându-i pe cei care erau în întuneric din pricina uitării. El i-a iluminat, le-a arătat calea, iar calea este adevărul pe care El l-a învățat." Evanghelia Adevărului

"Aceia care spun că mai întâi vor muri și apoi vor învia, greșesc. Dacă ei nu primesc mai întâi învierea, în timp ce trăiesc, atunci când mor nu vor primi nimic... Ignoranța este robie. Cunoașterea e libertate. Dacă cunoaștem adevărul, trebuie să aflăm în noi roadele adevărului. Dacă suntem uniți cu el, ne va aduce împlinirea." Evanghelia după Filip Învierea

"Dacă cei care vă conduc vă zic: „Uitaţi-vă, Împărăţia este în cer!” atunci păsările vor ajunge înaintea voastră în cer; dacă vă spun că [Împărăţia] este în mare, atunci peştii vor ajunge înaintea voastră. Ea [Împărăţia] însă se află înăuntrul vostru şi în afară voastră. Când vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi cunoscuţi şi veţi înţelege că sunteţi fii ai Tatălui cel Viu. Dar dacă nu vă veţi cunoaşte pe voi înşivă, atunci veţi fi săraci şi voi înşivă veţi fi sărăcie." Evanghelia dupa Toma Cunoaștere de sine

"Nu este nimic ascuns, care nu va deveni expus, și nimic îngropat, care nu va fi adus la lumină." Iisus Christos, Evanghelia dupa Toma Iluminare

Evanghelia după Maria a constituit printre altele punctul de plecare al romanului Codul lui da Vinci. Rămâne, chiar până în zilele noastre, neclarificat, subiectul fierbinte al excluderii de către biserică a discipolului femeie, ca purtător al învățăturii și mesajului lui Iisus Christos, așa cum este cazul Mariei Magdalena. Toate aceste texte gnostice aduc perspective noi, nu totdeauna comode, în percepția corectă și realistă a creștinismul originar.

Asemenea Evangheliei după Toma și altor documente gnostice recent descoperite la Nag Hammadi, Pistis Sophia (subintitulată "Cărțile Mântuitorului") este dedicată învățăturilor tainice date de Iisus ucenicilor săi. În acest text sacru, Iisus este peste tot proeminent și central. El este înfățișat aici ca Mântuitor și Prim Mister, care le știe pe toate și le revelează pe toate cu o milă nesfârșită. Ca atare, el preexistă din veșnicie, iar funcția sa nu este doar pământească, ci și cosmică și supra-cosmică. Este evident că textul nu era unul destinat să circule ca evanghelie publică. După gradul de percepție al adevărului, unele lucruri trebuiau predicate oamenilor obișnuiți, dar multe altele erau destinate doar apostolilor în devenire, adică celor ce urmau să propovăduiască lucrurile cele mai înalte ale Evangheliei. Așadar, "Cărțile Mântuitorului" ar trebui să fie privite ca fiind apocrife în sensul originar al cuvântului, adică scrieri "retrase" sau "rezervate". Pistis Sophia, o scriere al cărei titlu reunește cuvintele grecești "Credință" și "Înțelepciune", a fost folosită ca text sacru de unele comunități gnostice din Egipt începând cu secolul al III-lea d.Hr. Sophia (Înțelepciunea) a fost privită ca entitate feminină ce trece prin experiența păcatului și a mântuirii în calea ei spre înălțimile divine. În plus, prin interpretarea unor texte din Psalmi, profeți și Evanghelii, acest text oferă o perspectivă neașteptată asupra Vechiului și Noului Testament.

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

"Me­moria ră­mâ­ne în câmpul conştiinţei, care se ex­tin­de dincolo de noi în acelaşi timp cu matricea corpului nostru subtil (...). Cei care au vă­zut cor­pul subtil, ceea ce nu­mim în mod tradi­ţio­nal "suflet", în timpul experienţelor extra­cor­porale, l-au descris ca fiind format din milioane de punc­te lu­minoase. Dacă în ceea ce priveşte trupul nos­tru s-a spus că "pă­­mânt suntem şi în pă­mânt ne vom în­toar­ce", în ceea ce pri­veş­te sufletul, "lumină suntem şi în Lumină ne vom întoarce". Sun­tem cu adevărat "lumină din Lumină". E valabil şi dacă ex­tra­polăm la nivel macro. Universul, spune David Bohm, este o hologramă gigantică. Între lumea de aici şi lumea de dincolo e doar o diferenţă de frec­venţă. Ceea ce nu vedem nu înseamnă că nu există. De pil­dă, noi percepem sunetele a căror frecvenţă se si­tuează între 16.000 şi 20.000 Hz. Liliacul emite şi re­cep­tează ultrasunete cu frecvenţa până la 150.000 Hz. Iar del­finii comunică pe frecvenţe situate peste 150.000 Hz. La fel şi cu lumina. Sub un anumit prag al frecvenţei, lumina se condensează în materie fizică, iar deasupra acestuia, lumina devine energie invizibilă. Suntem aici, pe pământ, limitaţi de zidul unei frec­ven­ţe care ne obturează vederea. Însă Dumnezeu, în mă­ri­nimia Lui, ne-a aşezat într-o fereastră cosmică, din ca­re putem vedea universul, din care ni se oferă des­chi­­de­rea." Dumitru Constantin-Dulcan

„Această cunoaştere ne-a fost accesibilă de multă vreme. Au existat trei feluri de deplasări în direcţia divinului. Una a fost reprezentată de Vede. Chiar şi cuvântul „vida” înseamnă „a şti”. [Apostolul] Toma i-a numit gnostici pe cei care aveau cunoaşterea, de la „gni”. Termenul de gnostic este sinonim cu „persoană care are cunoaşterea”, nu în sens de cunoaştere exterioară, obţinută prin eforturi mentale sau prin trăiri emoţionale, ci prin ceva mult mai înalt. Ei eu încercat aceeaşi cale, ca şi în Vede, dar acolo, încă de la prima strofă (sloka) se spune că, dacă nu cunoşti, nu are rost să citeşti cartea. Dar la ce fel de cunoaştere se face referire? A cunoaşte în sistemul nervos central individual, nu în plan mental sau fizic, ci la un nivel mult mai înalt.” Shri Mataji Nirmala Devi

„Toma, apostolul lui Iisus Christos, în drumul lui spre India a poposit în Egipt, unde a scris acest tratat şi l-a pus într-un ulcior. Pe cei pe care-i consideră drept creştini autorizaţi îi denumeşte gnostici. „Gni” înseamnă în sanscrită „a cunoaşte”. A mai scris că a cunoaşte şi a avea experienţa personală este singura cale de a-l urma pe Christos. Este limpede. Nu doar atât, dar se mai spune că de ce ne-ar cere Dumnezeu Cel Atotputernic să suferim, El care este aşa de bun? Astfel sunt puse la îndoială toate bazele preceptelor dogmei creştine privind suferinţa." Shri Mataji Nirmala Devi

Christos la "Judecata de Apoi" - Michelangelo - Detaliu pictură murală, Capela Sixtină (1536-41)
Christ Michelangelo.jpg