Muzică Clasică Indiană

 

Muzică Clasică Indiană

"Prajapatir vai idam-agre asit Tasya vak dvitiya asit Vak Vai Paramam Brahma." - "La început a fost Creatorul (Prajapati), cu El a fost Cuvântul (Vak), și Cuvântul (Vak) era cu adevărat Dumnezeul Suprem (Brahman)." Vedele Indiene

Potrivit tradiţiei indiene, muzica a luat naştere odată cu crearea Universului, din „Sunetul primordial” denumit „Aum”, „Naad”, „Logos” sau „Cuvânt”, ceea ce îi conferă statutul de limbaj universal având o dimensiune divină.

"Acest brahma naad, acest aumkara, este compus din trei puteri A-U-M, iar aceste puteri se numesc (n.t. in limba sanascrita) Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati." Shri Mataji Nirmala Devi

Pitagora a vorbit de sunet, Platon a vorbit despre "Muzica sferelor". În limba greacă avem termenul "Logos" care inseamna "Cuvânt". Acest termen "Logos", apare la ebraici și creștini cât și la filozofii eleniști și neo-platoniști. "Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii." Biblia - Evrei 4:12

"Așa va fi cuvântul Meu care iese din gura Mea; el nu se întoarce către Mine fără să dea rod, ci el face voia Mea şi îşi îndeplineşte rostul lui." Biblia, Isaia 55:11

Apostolul Ioan a a folosit de asemenea termenul de "Cuvânt": "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era dintru început la Dumnezeu. Toate printr-Însul s-au făcut; şi fără Dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Într-Însul era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina în întuneric luminează şi întunericul pe ea n-a cuprins-o." Biblia - Ioan 1. 1-17

Dincolo de sistemul elaborat al modurilor şi al improvizaţiilor, particularitatea muzicii clasice indiene stă în dimensiunea divină atribuită ei. Muzica indiană este considerată a fi o cale către cunoaşterea lui Dumnezeu, o sadhana (meditaţie) către ceea ce indienii numesc Moksha sau „Eliberare”. Melodiile şi ritmurile sunt mijloacele prin care artistul susţine şi realizează dialogul cu Divinitatea, purtând auditoriul spre noi dimensiuni ale acestei comunicări, devenite act de venerare.

Despre originea muzicii indiene se spune că îşi are rădăcinile în Vede. Brahma este declarat a fi autorul celor patru Vede, dintre care Samaveda a fost dedicată în întregime muzicii. Imnurile vedice au fost cântate într-o melodie simplă, folosindu-se doar trei note muzicale.

Domnul Brahma i-a oferit această muzică Zeiţei Saraswati. Instrumentul Veena din mâinile sale este un simbol al acestei muzici. Zeiţa Saraswati nu reprezintă doar Vidya (Cunoaşterea), ci şi Muzica. Zeiţa Saraswati a dăruit muzica înţeleptului divin Narada, care a predat apoi arta muzicii către Gandharvas, Apsaras şi Kinnaras (fiinţe angelice). Muzica a fost destinată să ajungă în final la oameni.

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara

Cei ce au adus-o pe Pământ au fost mari Munis şi Rishis (înţelepţi divini), care au fost marii cărturari ai muzicii, inventatori în muzică şi totodată mari cercetători în domeniu. Aceşti Rishis şi Munis, la rândul lor, au predat această cunoaştere oamenilor, cei talentaţi şi înzestraţi cu calităţi deosebite contemplând şi meditând asupra ei. Aceşti primi discipoli şi artişti interpreţi au descoperit ştiinţa muzicii, cu reguli şi metode ştiinţifice, un exemplu în acest sens fiind muzica clasică.

A fost necesar mult timp pentru ca muzica să ajungă la forma pe care o găsim în prezent, în India. Un progres important a fost făcut între secolele 14 şi 18. În această perioadă, muzica cântată în partea de nord a venit în contact cu muzica persană, asimilând-o, prin intermediul Pathanilor şi Mughalilor. Astfel au rezultat două şcoli de muzică, Hindustani şi Carnatic. Stilul Hindustani a adoptat scara Shudha Swara Saptaka (octava formată din notele naturale), iar stilul Carnatic a păstrat octava tradiţională.

În această perioadă, diferite stiluri de compoziţii clasice: Dhrupad, Dhamar, Khayal etc. au contribuit la stilul Hindustani, împreună cu mai multe imnuri, bhajans, kirtans, etc. Cele două fluxuri principale de muzică clasică indiană, Hindustani şi Carnatic, au aceleaşi principii de structurare. Organizarea ritmică se bazează pe modele ritmice numite Tala. Fundamentul melodic este constituit din „moduri melodice” numite Ragas.

Vocea este instrumentul major în muzica clasică indiană. Instrumentele serveau odinioară numai la acompaniamentul cântecului. Tehnicile vocale foarte complexe folosite fac din acesta unul din elementele cele mai prodigioase.

"Now when it starts flowing through you, this Shakti starts flowing through you, then what happens? The subtle part we should understand. The subtle part is like this, that these five elements, we are made of, these vibrations gradually start breaking into the subtler form of which they are made. So the first thing such a person has is the breaks, you see, as it is said that “Word is God.” It’s said also in the Bible, “The Word is God.” Now what is this Word? Word is a silent, we can say, silent commandment. We can call it like that. But from that Word comes, according to Indian Philosophy, is another thing that we call as “Bindu”… or we can say if Word becomes Naad, is a sound… and then it becomes the Bindu means one small dot, and then from this dot… you see, all these five elements start coming one after another." Shri Mataji Nirmala Devi Delhi (India), 16.12.1998

"So my own effort was to take you into that beautiful arena of Sahaja, where you will be absolutely one with your-self, one with the nature, one with all the people who are around you, with your own country and other countries, everywhere, the whole atmosphere. The Brahmand (universe) becomes part and parcel of you and you are not separated from that. Then, that echoes. You can call the ‘naad’. The echoes of your being, of your life can be easily seen, not in material advancement or in any other kind of a thing but in the spiritual area which is the highest." Shri Mataji Nirmala Devi Cabella Ligure (Italia) 7.05.2000

Cultura Spiritului - Evenimente București & Timișoara
Cultura Spiritului - Evenimente în țara